Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Зміст понять «тверда сила» та «м’яка сила».
Основні положення теорії балансу.
Формування теорії «гегемоністичної стабільності».
Нові форми видів війни та воєнних конфліктів.
Сутнісні характеристики багато- і двосторонніх договорів з роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення.
Етапи розвитку теорії політичної модернізації.
Етапи модернізації згідно з концепції У. Ростоу.
Концепції взаємодії західної та незахідних цивілізацій у процесі модернізації, їх три головні конструкції.
Характеристика існуючих підходів до визначення змісту поняття «цивілізація».
Цивілізаційний і формаційний підходи до історичного процесу.
Зміст поняття «баланс сил».
Статична і динамічна форми стабільності у міжнародних відносинах.
Визначення З. Бжезінського щодо здобуття Україною незалежності як третьої події серед трьох найбільших подій ХХ ст.
Статус України як європейської держави. Чинники, що характеризують сучасне геополітичне становище України.
«Американський вектор» зовнішньої політики України.
Провідні країни пострадянського простору у системі сучасної світової політики ..2.
Військові конфлікти в світі як часина геополітики провідних міжнародних акторів.
Проблема боротьби за ресурси («поновлення» присутності Росії в Арктиці, політична та збройна боротьба за вуглеводні).
Проблема спірних територій та невизнаних державних утворень на початку ХХ ст.
Стан світових енергоресурсів та його вплив на формування світової політики сучасності.
Сучасне розуміння акторів світової політики.
Держави, наддержавні утворення, міжнародні організації як провідні актори сучасної світової політики.
Регіоналізм у системі сучасної світової політики.
Етно-релігійні протистояння сучасного світу.
Проблема врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту на початку ХХІ ст.
Азійсько-тихоокеанський регіон та розв’язання конфліктів.
Ісламізація Європи на початку ХХІ ст.
Фактор політичної нестабільності, як каталізатор системної кризу української державності.
Внутрішній та зовнішній чинники у формуванні геополітичних загроз для України.
Динаміка зовнішньополітичного реноме України та її вплив на діяльність української держави у якості суверенного суб’єкта міжнародних відносин.
Вплив політичної кризи зими 2013-14рр на зовнішньополітичну орієнтацію України
Україна у боротьбі із екологічними загрозами(Кіотський протокол та ін.).
Становище України в системі захисту прав людини. Тенденції, нормативне регулювання.
Значення України у якості міжнародного посередника.
Разом

8387381998623080.html
8387419935787952.html

8387381998623080.html
8387419935787952.html
    PR.RU™