Приклад 2.

У портфелі банку «Оріон» на продаж обліковується група цінних паперів з фіксованим дисконтним доходом: вид цінного папера – депозитний сертифікат на пред’явника;

кількість – 2 шт.; номінал – 5000 грн; депозити придбано з дисконтом 12% від номіналу; строк сплати – 1 рік; ставка KIBOR на 90 днів – 15% річних. Балансова вартість групи цінних паперів дорівнює: 10000 грн. -12%=8800 грн.

Розрахункова ринкова вартість визначається за формулою:

Оскільки й у цьому випадку розрахункова ринкова вартість цінних паперів менша, ніж їх балансова вартість, банку потрібно формувати резерв на суму від’ємної різниці:

8695,6-8800=-104,4 грн.

Таким чином, комерційні банки з метою запобігання збиткам від знецінення портфеля цінних паперів мають формувати резерв на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами в будь-якому випадку перевищення балансової вартості цінних паперів над їх ринковою вартістю у повному розмірі такого перевищення.


8389225644219691.html
8389240294753480.html

8389225644219691.html
8389240294753480.html
    PR.RU™