Особисті немайнові права та майнові права автора

Авторське право складається з особистих немайнових прав і майнових прав.

Особисті немайнові права:

- право вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо практично це є можливим;

- право забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;

- право обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;

- право на недоторканність твору.

Автор вправі називати себе автором твору, а всі інші особи, які використовують твір, зобов’язані зазначати ім’я автора. Право авторства закріплює факт створення даного твору конкретною особою.

Право на недоторканість твору визначається як право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. Це означає, що при виданні, публічному використанні або будь-якому іншому використанні твору забороняється без дозволу автора та його правонаступників вносити будь-які зміни як до самого твору, так і до його назви та позначення імені автора. Не допускається також без дозволу автора супроводження виданого твору ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями, будь-якими іншими поясненнями, доповнювати або скорочувати твір. Наприклад, малюнок і навіть колір обкладинки можна зробити лише за згодою автора.

Майнові права інтелектуальної власності на твір:

- право на використання твору;

- - виключне право дозволяти використання твору;

- право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;

- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.


8391875884637312.html
8391931199856955.html

8391875884637312.html
8391931199856955.html
    PR.RU™