ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ПО ЛАБОРАТОРНІЙ РОБОТІ № 19.

Блок питань оцінювання знань для отримання оцінки «задовільно» (3).

1. Охарактеризуйте призначення та будову деталей вузла верхнього транспортеру

швейної машини 302 кл.

2. Охарактеризуйте призначення та будову деталей механізму нижнього транспортеру

швейної машини 302 кл.

3. Охарактеризуйте призначення та будову деталей вузла лапки швейної машини 302 кл.

Блок питань оцінювання знань для отримання оцінки «добре» (4).

1. Охарактеризуйте принцип роботи та перетворення рухів у вузлі верхнього транспортеру

швейної машини 302 кл.

2. Охарактеризуйте принцип роботи та перетворення рухів у вузлі нижнього транспортеру

швейної машини 302 кл.

3. Охарактеризуйте принцип роботи та перетворення рухів у вузлі лапки швейної машини

302 кл.

Блок питань оцінювання знань для отримання оцінки «відмінно» (5).

1. Накресліть кінематичну схему вузла верхнього транспортеру швейної машини 302 кл.,

вкажіть на ній деталі, місця регулювань та опишіть умови на їх проведення.

2. Накресліть кінематичну схему вузла нижнього транспортеру швейної машини 302 кл.,

вкажіть на ній деталі, місця регулювань та опишіть умови на їх проведення.

3. Накресліть кінематичну схему вузла лапки швейної машини 302 кл., вкажіть на ній деталі,

місця регулювань та опишіть умови на їх проведення.


8393416828679084.html
8393463941676206.html

8393416828679084.html
8393463941676206.html
    PR.RU™